Noteikumos lietotie termini:

Veikals - apzīmēta interneta tīmekļa vietne ar domēna vārdu www.erikasjostas.lv, kas ir iepirkšanās veikals internetā.

Pārdevējs – SIA ErikasJostas (reģ.nr. 40203194660, adrese: Nometņu iela 47-22, Rīga, LV-1002) - vietnes uzturētājs un īpašnieks, kura darbību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

Noteikumi – interneta veikala lietošanas noteikumi.

Klients – fiziska vai juridiska persona, kas lieto un/ vai veic pirkumu www.erikasjostas.lv

Prece, Pasūtījums – lieta, kuru klients pēc apraksta un fotogrāfijas ir izvēlējies www.erikasjostas.lv online veikalā un par kuru ir samaksājis. Pārdevējs nodrošina klientam šīs preces piegādi, balstoties uz šiem noteikumiem.


1.Vispārīgie noteikumi

Šie Noteikumi ir juridiska vienošanās starp Klientu un Pārdevēju.

Lietojot vietni www.erikasjostas.lv un/vai pasūtot Preci, Klients atzīst, ka ir iepazinies un piekritis šiem Noteikumiem.

Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Klientu reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

Pārdevējs ir tiesīgs bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt grozījumus Veikala Noteikumos, produktos vai pakalpojumos, kas ir pieejami www.erikasjostas.lv. Noteikumu izmaiņas, kas notikušās pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto Pasūtījumu.

Visas cenas www.erikasjostas.lv norādītas EUR (euro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Veicot apmaksu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta norādītajā bankas vai Paypal kontā. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc apmaksas veikšanas.


2. Pasūtījuma noformēšana un Apmaksa

Klients noformē Pasūtījumu, pievienojot Preces „iepirkumu grozam” un norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pastu, apmaksas un piegādes veidu. Piekrītot kļūt par lietotāju, Klientam ir jānorāda aktīva e-pasta adrese un jāizdomā parole. Ievadot savus datus, Klients uzņematies visu atbildību par to, ka dati ievadīti korekti un atbild par to konfidencialitāti.

Veiksmīgi noformējot Pasūtījumu, uz Klienta e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurā tiek norādīts pasūtījuma statuss un cita papildus informācija. Ja apstiprinājuma e-pasts netiek saņemts, jāsazinās ar Pārdevēju.

Par pirkumu jāmaksā Veikalā norādītā Preces cena un piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms maksājuma veikšanas. Klientam ir iespēja norēķināties, izvēloties vienu no trīs apmaksas veidiem:

  1. Apmaksa ar karti

  2. Apmaksa caur Internetbanku

  3. Paypal.

Pasūtījuma izpilde tiek sākta tikai pēc pirkuma apmaksas veikšanas.


3. Piegāde un pasūtījuma saņemšanas termiņš

Preču izgatavošanas laiks ir 1-4 darba dienas. Personalizētām precēm 3-5 darba dienas, sākot ar nākamo darba dienu pēc apmaksas saņemšanas. Katra Prece tiek individuāli izgatavota un pēc tam nodota izvēlētajam piegādātājam.

Pārdevējs nodrošina piegādi uz visām pasaules valstīm.

Pasūtījuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba laika un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.


Klientam noformējot pasūtījumu, ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko Pasūtījuma saņemšanas veidu:

  1. Saņemšana „Ērikas Jostu” darbnīcā Rīgā, Nometņu ielā 47 bez maksas. Šajā gadījumā nosūtīsim Jums īsziņu, kad Preci būs gatava. Varēsiet to izņemt, darba dienās no plkst.10.00 – 18.00.

  2. Piegāde ar “Omniva” (tikai Baltijas valstīs) – pasūtījums tiek nogādāts saņēmējam 1-2 darba dienu laikā pēc izsūtīšanas. Pakalpojuma cena Latvijā – 2,88 EUR, ārpus Latvijas skatīt pie pirkuma noformēšanas.

  3. Piegāde ar VAS "Latvijas Pasts" starpniecību- starptautiskiem un Latvijas sūtījumiem – pasūtījums tiek nogādāts saņēmējam 4-22 darba dienu laikā, Latvijas robežās – 2-4 darba dienu laikā pēc izsūtīšanas. Pakalpojuma cena Latvijā 2.50 EUR, ārpus Latvijas skatīt pie pirkuma noformēšanas.


Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šī Pasūtījuma saņēmējs, uz adresi, kura norādīta kā saņemšanas adrese.

Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās Preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai ja pagājis viens kalendārais mēnesis no izsūtīšanas datuma.

Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes nokavējumu, kas radies izvēlētā piegādātāja servisa rīcības rezultātā. Ja Klients nav saņēmis savu Pasūtījumu 30 dienu laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz pa e-pastu erikasjostas@inbox.lv, norādot sava pirkuma numuru un datumu.


4.Preces atgriešana

Pirms preces atgriešanas, Klientam obligāti ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: erikasjostas@inbox.lv  

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināls iesaiņojums.

Personalizētas preces un individuālus pasūtījumus nav iespējams atgriezt, tāpēc, ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības par šo preci vai personalizācijas stilu, sazinieties ar mums pirms to iegādes. Izņēmums ir gadījumi, ja Precei tiek konstatēts ražošanas defekts.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Klienta Preci, ja Prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pazīmes.

Atgriežot Preci atpakaļ, Klients var apmainīt to pret analogu Preci vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Piegādes izmaksas no Pārdevēja puses tiek segtas tādā gadījumā, ja Precei ir bijis ražošanas defekts. Ja izvēlēsieties saņemt atpakaļ samaksāto naudu, tā tiks pārskaitīta uz kontu, no kura tika veikts pirkums, 7 darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas atpakaļ pie Pārdevēja.

Izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu vai nomaiņu, tiek segtas no Klienta puses un netiek atlīdzinātas.


5.Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

1. Dāvanu kartes vērtība un termiņš ir norādīta uz dāvanu kartes;

2. Pēc kartes vērtības iztērēšanas vai derīguma termiņa beigām , tā tiek automātiski slēgta;

3. Vienu mēnesi pēc dāvanu kartes derīguma termiņa beigām, karti ir iespējams atjaunot, sazinoties ar darbnīcu pa e-pastu erikasjostas@inbox.lv. Ja kartes derīguma termiņš beidzies ilgāk par vienu mēnesi tad pārdevējs piemēro 10.00 EUR atjaunošanas maksu.

4. Dāvanu karti var lietot kopā ar citiem, piedāvātajiem maksāšanas veidiem;

5. Nozaudēšanas gadījumā dāvanu karte netiek bloķēta un atjaunota, kā arī tās atlikums netiek atmaksāts;

6. Iepērkoties interneta veikalā, vienā pirkumā ir iespējams izpirkt tikai vienu dāvanu karti


6. Intelektuālais īpašums

Vietnes www.erikasjostas.lv saturs (grafiskie materiāli, tekstuālā informācija ) ir “Ērikas Jostu” īpašums. To aizsargā Latvijas Republikas likumdošana un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību.

Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana ir atļauta tikai personīgai lietošanai. Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana citiem mērķiem, bez rakstiski saskaņotas atļaujas, ir aizliegta.

6.Konfidencialitāte

Pārdevējs apstiprina, ka Klienta sniegtie dati tiek izmantoti tikai produktu pārdošanas un piegādes mērķiem, izpildot personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas likumdošanā.

Pārdevējs apņemas nodrošināt Klienta privātumu un privāto datu aizsardzību, un apņemas neizpaust un nenodot Klienta personīgo informāciju trešajām personām.

Pārdevējs nav atbildīgs par Klienta sniegto datu precizitāti un ticamību, noformējot pasūtījumu.

Pārdevējs nepārbauda pircēja vai īpašnieka personas datus un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot svešas maksājumu kartes vai personas datus.

Piekrītot kļūt par reģistrētu lietotāju, Klientam ir jānorāda aktīva e-pasta adrese. Ievadot paroli, Klients uzņemas visu atbildību par šīs paroles drošumu un nepieejamību trešajām personām.


7. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

Gadījumā, ja starp Pārdevēju un Klientu ir radušās domstarpības, tās atrisina pārrunu ceļā.

Gadījumā, ja domstarpības nav atrisināmas pārrunu ceļā, tās risina Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā.


8. Noslēguma noteikumi

Jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos, puses risina saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām un spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu. Noteikumi ir spēkā no 2018.gada 30.novembra.

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi – saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata anomālijas. Ja rodas šādi apstākļi, Pārdevējs cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.